www.superna.hrNovosti - Edukacija, radionice, predavanja, seminari - ArhivaNovi natječaj - Poticanje društvenog poduzetništva

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. +385-40-499-450
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

Novi natječaj - Poticanje društvenog poduzetništva

1. srpnja 2016. objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga Poticanje društvenog poduzetništva u okviru Europskog socijalnog fonda. Cilj poziva je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika. Prijaviti se mogu društveni poduzetnici ili prijavitelji koji pr ovedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici. Prijavitelji trebaju djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, zadruga, udruga ili zaklada (ukoliko je prijavitelj udruga ili zaklada koja nema prijavljenu gospodarsku djelatnost, uvjet je da se gospodarska djelatnost prijavi u tijeku provedbe projekta).
Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu je 400.000 HRK, a najviša 800.000 HRK. Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova (85% iz sredstava Europskog socijalnog fonda, 15% iz Državnog proračuna).
Projektom se mogu financirati troškovi rada zaposlenih na projektu, troškovi sudjelovanja ciljanih skupina u projektnim aktivnostima, troškovi vanjskih usluga, troškovi nabave nove opreme (za prijavitelje koji provedbom projekta planiraju postati društveni poduzetnici) te troškovi promidžbe i vidljivosti.
Planirano trajanje projekata je 12 mjeseci, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 2.9.2016. godine.
Detaljnije informacije o pozivu mogu se pronaći na: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/3799/

Superna d.o.o. ima bogato iskustvo u pripremi i provedbi projekata te Vam može pomoći u razradi i prijavi projektne ideje na ovaj poziv. Ukoliko ste zainteresirani za suradnju, možete nas kontaktirati.

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Listopad 2017
»
P U S Č P S N
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0
0
0
0