www.superna.hrDobre prakseTelecor Zagreb d.o.o. – DR 1 tehnologija za proizvodnju univerzalnog gumenog željezničkog prijelaza

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

Telecor Zagreb d.o.o. – DR 1 tehnologija za proizvodnju univerzalnog gumenog željezničkog prijelaza

 

Telecor Zagreb d.o.o. je malo poduzeće specijalizirano u iznalaženju raznih inovativnih rješenja za svoje klijente. Njihovi stručnjaci klijentima osiguravaju specifična dizajnerska rješenja u cilju rješavanja problema s kojima se suočavaju. Kao rezultat toga, Telecor Zagreb je razvio razna nagrađivana inovativna rješenja koja su doista reprezentativni uzorci u svojoj vrsti. Jedno od područja na kojemu je Telecor radio u suradnji sa Hrvatskim željeznicama je osiguranje funkcionalnosti i trajnosti pružnih prijelaza. Hrvatske željeznice bile su u procesu osuvremenjivanja u skladu s nacionalnim i EU standardima povezanih sa kontrolom buke. Većina pružnih prijelaza napravljena je od drva i betona i bilo je potrebno osuvremeniti ih. Telecor Zagreb je razvio „DR 1 – tehnologiju za proizvodnju univerzalnog gumenog željezničkog prijelaza“. S druge strane, kako bi se ova inovacija mogla komercijalizirati, testirati i dalje razviti, bilo je potrebno osigurati specijaliziranu mašineriju za proizvodnju i certificiranje. Okolišni aspekti uključivali su izgradnju DR1 upotrebom reciklirane gume, što je poboljšalo trajnost prijelaza i smanjilo proizvodnju otpada u dugoročnom periodu. Superna d.o.o. je pripremila projektni prijedlog u suradnji sa stručnjacima iz Telecora sa svrhom razvoja DR1 univerzalnog gumenog pružnog prijelaza. Projekt je prijavljen na IPA program „Podrška povećanju konkurentnosti hrvatskih MSP-ova“ i prihvaćen je za financiranje u iznosu od 153.000,00 EUR, što je pokrilo 85% troškova komercijalizacije i inovacije. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 187.000,00 EUR. Projekt je dovršen u lipnju 2015. godine.

Više informacija o ovome projektu možete pronaći na: http://www.telecor-zagreb.eu/index.php/projekti

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0