www.superna.hrDobre prakseRŽV d.o.o. – SELF PROP RAIL

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

RŽV d.o.o. – SELF PROP RAIL

rzv logo

 

RŽV d.o.o. – Radionica željezničkih vozila iz Čakovca je srednje veliko poduzeće s 250 zaposlenika. Glavne aktivnosti poduzeća su proizvodnja i održavanje vagona i lokomotiva. Jedna od inovacija poduzeća je samohodni vagon za rasuti teret. U 2012. godini, vagon se još nalazio u fazi prototipa, dok je za daljnji razvoj, testiranje i promociju vagona bilo potrebno osigurati dodatna sredstva. RŽV se obratio Superni d.o.o. kako bi osigurao naše vodstvo i podršku u pripremi projektnih prijava za povlačenje potrebnih sredstava iz nacionalnih i EU fondova. Superna d.o.o. pripremila je projekt „SELF PROP RAIL“ i prijavila ga na EU program CIP eko inovacije 2012. godine. Projektu je odobreno EU sufinanciranje od 445.000,00 EUR, što je pokrilo 50% ukupnih troškova projekta od 890.000,00 EUR i osiguralo velik poticaj nastojanjima RŽV-a usmjerena prema komercijalizaciji samohodnog vagona za rasuti teret. Projektne aktivnosti obuhvaćale su testiranje, certifikaciju, patentiranje i promociju samohodnoga vagona. Kao partner na projektu, Superna d.o.o. je RŽV-u pomogla u procesu javne nabave, upravljanju projektom, poslovnom planiranju, marketingu i komunikaciji s Europskom komisijom.


Više informacija o projektu dostupno je na projektnoj WEB stranici: www.selfproprail.eu.

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0