www.superna.hrDobre prakseOPG Lovrec – Projekt WHAT

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

OPG Lovrec – Projekt WHAT

 

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Lovrec (OPG Lovrec) obrađuje vinograd u Svetom Urbanu, Štrigova, HR i proizvodi više vrsta visokokvalitetnog vina. Menadžment i osoblje OPG-a Lovrec kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete njihovih vina i osiguranju proizvodnje vina s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš. Jedan od najvećih problema u procesu proizvodnje vina je povezan s otpadom i odlaganjem otpadnih tvari koje nastaju u procesu proizvodnje, a sadrže teške metale poput aluminija. Naime u proizvodnome procesu javljaju se miksture sa vinskim sedimentom, koji nakon procesa sušenja ostavljaju čvrstu tvar nalik na beton. Odlaganje ovoga otpada je problematično u kontekstu zaštite okoliša jer na mjestu odlaganja sprječava razvoj flore na više godina. Novi sustav filtracije efikasno odstranjuje biološki materijal iz grožđa (kvasci, bakterije) i ostale organska i anorganska onečišćenja do kojih dolazi u preradi, a usto su očuvana organoleptička svojstava vina. Imajući to u vidu, OPG Lovrec je odlučio nabaviti novi filtar koji odstranjuje metale i ostali organski otpad iz vina na ekološki prihvatljiv način. Superna d.o.o. je pripremila projekt „WHAT – Vino zdravo kao što je i ukusno/Wine as Healthy as it Tastes“ koji je prijavljen u sklopu IPA programa „Podrška povećanju konkurentnosti hrvatskih MSP-ova“. Projekt je odobren za financiranje. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 76.000,00 EUR, dok je 85% troškova (65.000,00 EUR) pokrila Europska unija.

 

Za više informacija o ovome projektu posjetite: http://vino-lovrec.hr/whatprojekt.html

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0