www.superna.hrDobre prakseMuzej Međimurja Čakovec – Putovi Zrinskih, Jezici Zrinskih

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

Muzej Međimurja Čakovec – Putovi Zrinskih, Jezici Zrinskih

 

 

Usmjerenje Muzeja Međimurja Čakovec (MMČ) kao javne institucije je očuvanje i promocija kulturnog nasljeđa, tradicije i povijesti Međimurja. MMČ ovo postiže kroz stvaranje i provođenje obrazovnih, kulturnih i turističkih programa i aktivnosti koje su atraktivne, interaktivne i inkluzivne. Između 2013. i 2015. godine, MMČ je proveo dva projekta sufinancirana kroz IPA program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska: „Jezici Zrinskih“ i „Putovi Zrinskih“. Oba projekta bila su usmjerena poboljšanju kulturnih i društvenih veza između Hrvatske i Mađarske, što je postignuto kroz promociju kulturne i jezične baštine obje regije te kroz naglašavanje doprinosa obitelji Zrinski razvoju Hrvatske i Mađarske.


Superna d.o.o. je MMČ-u pomagala u provedbi oba spomenuta projekta. Stručnjaci Superne bili su zaduženi za upravljanje projektom i provođenje postupaka javne nabave. Usto, bili su od pomoći osoblju muzeja u poslovima prevođenja, komunikacije sa lokalnim dionicima, razvoju programskog materijala, osiguranju povratnih informacija na sadržaj i izgled promotivnog materijala što je uključivalo letke, znakove za turiste i audiovizualni materijal. Kao rezultat ovih projekata, MMČ je unaprijedio vlastite programe i sadržaj fokusiran na ostavštinu obitelji Zrinski u Hrvatskoj i Mađarskoj.


Projekt „Jezici Zrinskih“ vrijedio je 120.000,00 EUR, od čega je 99.000,00 EUR (oko 85%) osigurala Europska unija


Projekt „Putovi Zrinskih“ vrijedio je 204.000,00 EUR, od čega je 173.400,00 EUR (85%) osigurala Europska unija.


Više o projektu „Jezici Zrinskih“ možete pronaći ovdje: http://www.hu-hr-ipa.com/en/funded-project/320


Više o projektu „Putovi Zrinskih“ možete pronaći ovdje: http://zrinskiroute.eu/en/

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0