www.superna.hrDobre prakseLAG Središnja Istra – LAGs4EU

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

LAG Središnja Istra – LAGs4EU

 

 

Lokalna akcijska grupa (LAG) Središnja Istra je uspostavljena na LEADER pristupu, koji zbližava dionike iz područja raznih interesnih sfera. LAG uključuje 8 jedinica lokalne samouprave odnosno članica s područja Istarske županije sa svrhom unaprjeđenja kvalitete života za oko 45.000 stanovnika koji žive na ovome području. Kroz LEADER razijaju se nove sinergije, dok se problemi rješavaju na način da budu u skladu s javnim interesom. U 2014. godini, LAG je bio u povojima.Osoblje i članovi LAG-a bili su u potrebi unaprijediti svoje kapacitete kako bi se mogli suočavati sa i reagirati na izazove lokalnih zajednica na području koje LAG pokriva. Kako bi ovo bilo osigurano, LAG je u suradnji sa Supernom d.o.o. pripremio projekt „LAGs4EU“, u koji je bilo uključeno ukupno 7 zemalja članica EU. Rezultat projekta je bio taj da je LAG uspostavio nova partnerstva, dok je osoblje LAG-a unaprijedilo svoja znanja u primjeni LEADER principa u području rješavanja lokalnih izazova i problema. Kako bi učvrstili rezultate projekta i osigurali dugoročan obrazac za razmjenu znanja, 11 partnera na projektu uspostavilo je mrežu gradova. Projekt je odobren za financiranje u okviru programa Europa za građane, mjere Mreže gradova. EU je projekt financirala u iznosu od 150.000,00 EUR, što je pokrilo sve troškove organiziranja ukupno 9 trodnevnih događaja u partnerskim regijama.


Više informacija o projektu nađite na: http://lag-sredisnjaistra.hr/en/projekti/

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0