www.superna.hrDobre prakseFakultet političkih znanosti – Projekt DAY

Kontaktirajte nas

Superna d.o.o.
Nova adresa ureda:
Radnička 15, Savska Ves
HR-40000 Čakovec
Tel. 098-395-120
E-mail: info@superna.hr

Partneri

IRE CRP NALED AUTONOMNI CENTAR - ACT REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA MEĐIMURJE – REDEA D.O.O.

Fakultet političkih znanosti – Projekt DAY

  

 

Jedan od glavnih ciljeva Fakulteta političkih znanosti (FPZG) Sveučilišta u Zagrebu je pružanje točnih informacija široj javnosti o važnim izazovima i tekućim debatama. Na temelju ovoga pristupa, javnost je u mogućnosti donositi informirane odluke koje se tiču njihove kvalitete života. U 2013. godini odnosno ususret ulasku Hrvatske u EU, bilo je iznimno važno javnosti predstaviti jednostavne i lako shvatljive sve relevantne informacije o prednostima i izazovima povezanih s ulaskom u Europsku uniju. Ovo je posebno vrijedilo za mlađe naraštaje kod kojih je euroskepticizam bio izraženiji. FPZG je u suradnji sa Supernom d.o.o. pripremio projekt „DAY – Different Approach to Youth“ (hr. Drugačiji pristup mladima) za prijavu na IPA informacijski i komunikacijski program 2012. Projekt je odobren i sufinanciran EU sredstvima u iznosu od 99.000,00 EUR. Ova besplatna sredstava pokrila su 80% ukupnih troškova projekta koji su iznosili 119.000,00 EUR. Tijekom provedbe projekta, Supernini su stručnjaci odigrali ključnu ulogu u osiguranju provođenja postupaka javne nabave za audiovizualni materijal u skladu sa EU zahtjevima za javnu nabavu.


Više informacija o ovome projektu možete pronaći na: https://www.facebook.com/day.televizijastudent; http://www.mmh.hr/hr/sto-radimo/projekt-day-different-approach-to-youth-on-the-path-to-the-eu

Doktor za projekte

Doktor za projekte Doktor za projekte Doktor za projekte

Gdje nas možete sresti

«
Siječanj 2020
»
P U S Č P S N
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
0
0